Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Esweg 4 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Esweg 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • 's-Graveland AB 6
Publicatiedatum
09-04-2024
Einddatum
11-11-2024
Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Gasselte, Esweg 4, 9462 PC, uitbreiding woonhuis (ontv. 28-05-2014) Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.

Procedure

Standaard procedure tekst.