Product desc obj

Een paspoort is een reisdocument en is over de hele wereld geldig.

U kunt zich er ook mee legitimeren. Een paspoort is 5 jaar geldig. U ontvangt een bericht van de gemeente als uw paspoort bijna verloopt.

 

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente. Als u niet in de GBA staat ingeschreven, gelden er andere eisen. Kijk hiervoor bij Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland of Paspoort en identiteitskaart zonder vast woon- of verblijfplaats.
 • Het paspoort blijft eigendom van de staat. Daarom mag u het niet weggooien of vernietigen als het is verlopen. U moet uw oude paspoort inleveren als u een nieuw paspoort krijgt. Ook een paspoort van een overleden persoon moet altijd bij de gemeente ingeleverd worden. Op verzoek kan uw oude paspoort ongeldig worden gemaakt, zodat u uw paspoort kunt houden.

Kosten

 • Paspoort: € 50,35
 • Paspoort bij spoed: € 96,95 ( € 50,35 plus € 46,60 )
 • Paspoort na verlies of diefstal: € 87,25 ( € 50,35 plus € 36,90 )

Let op: U moet de kosten meteen bij aanvraag betalen.

Toelichting kosten

Het aanvragen van het paspoort doet u bij de gemeente.

Aan de balie

U neemt mee:

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld in kleur zijn en recht van voren gemaakt. De vakfotograaf kent deze eisen.
 • In het geval van vermissing of diefstal van uw paspoort heeft u een afschrift van uw aangifte bij de Nederlandse politie nodig. Dit heet het proces-verbaal. Zie Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging.
 • Neem alle reisdocumenten die u heeft mee, ook als deze verlopen zijn.
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor schriftelijke toestemming (PDF 22 kB) van beide ouders of van de gezaghouders.
 • Vraagt u een 2e paspoort aan? Nee, dan ook de gegevens mee waaruit de noodzaak van een 2e paspoort blijkt.

Let op: Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Bent u echter fysiek of geestelijk niet in staat om zelf naar de gemeente te gaan? In individuele gevallen is dan een 'huisbezoek' mogelijk.

Hoe lang duurt het?

Het duurt meestal 5 werkdagen voordat uw paspoort klaar is. Hou daar bij het aanvragen rekening mee. Om veiligheidsredenen worden paspoorten op een centrale plaats in Nederland aangemaakt, u kunt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen meekrijgen.

Spoedprocedure

Heeft u uw nieuwe paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Als u de aanvraag voor 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 9.00 uur uw paspoort ophalen. Een aanvraag ingediend na 14.00 uur vraagt 2 werkdagen. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Noodpaspoort

Bent u uw paspoort kwijtgeraak en moet u wel onmiddelijk op reis? Vraag dan een noodpaspoort of nooddocument aan op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor meer informatie.

Vragen

Voor meer informatie over het paspoort kunt u contact opnemen met de gemeente. Of kijk op de website voor paspoortinformatie.

Bijzonderheden

Verandering van regels

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort of Nederlandse identiteitskaart). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • U moet verschillende vingerafdrukken geven, waarvan er 2 in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te geven.

Kinderen

 • Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Let op: Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen.
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor schriftelijke toestemming (PDF 22kb) van beide ouders of van de gezaghouderders. WOont een van de gezaghouders in een andere gemeente? Dan kan die gemeente een gelegaliseerde toestemmingsbrief opstellen. De gezaghouder in kwestie hoeft dan niet langs te komen, maar hoeft slechts de brief te ondertekenen. Daarnaast moet hij/zij een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.
 • Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren), dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. SOmmige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.

Zakenpaspoort

Gaat u vaak naar het buitenland voor zaken? Dan kan het gebeuren dat uw paspoort snel vol raakt en u een nieuw paspoort moet aanvragen, terwijl het oude nog geldig is. Om dat te voorkomen, is het mogelijk een zakenpaspoort aan te vragen. Dat bevat meer bladzijden dan een gewoon paspoort, met daardoor meer ruimte voor visa en reisstempels.

2e paspoort

 • In sommige landen maakt de douane een probleem van stempels in uw paspoort. Dat gebeurt als er stempel in staat van een land waarmee zij in conflict zijn. U kunt dan problemen met toelating krijgen. In dat geval is het verstandig een 2e paspoort te hebben.
 • U kunt ook een 2e paspoort nodig hebben als u door een visumaanvraag niet op tijd over uw paspoort beschikt. Bijvoorbeeld omdat het paspoort voor het visum bij de ambassade van het betreffende land ligt. Dan kunt u met het 2e paspoort toch reizen.
 • Een 2e paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden 2e paspoort

 • Het 1e paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • U moet de noodzaak van een 2e paspoort aantonen. Dat kan bijvoorbeeld via een verklaring van uw werkgever, waaruit blijkt dat u het 2e paspoort nodig heeft voor beroepsmatig reizen. U kunt ook denk aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven, correspondentie met zakelijke contacten of vergelijkbare documenten.

Wetten

 • Wet X Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer molestie non est ut vulputate. Nam eleifend tincidunt nulla, non vehicula risus pulvinar tincidunt. In ac arcu egestas, convallis dolor malesuada, rhoncus risus.

Meenemen

Aan de balie

U neemt mee:

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld in kleur zijn en recht van voren gemaakt. De vakfotograaf kent deze eisen.
 • In het geval van vermissing of diefstal van uw paspoort heeft u een afschrift van uw aangifte bij de Nederlandse politie nodig. Dit heet het proces-verbaal. Zie Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging.
 • Neem alle reisdocumenten die u heeft mee, ook als deze verlopen zijn.
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor schriftelijke toestemming (PDF 22 kB) van beide ouders of van de gezaghouders.
 • Vraagt u een 2e paspoort aan? Nee, dan ook de gegevens mee waaruit de noodzaak van een 2e paspoort blijkt.

Let op: Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Bent u echter fysiek of geestelijk niet in staat om zelf naar de gemeente te gaan? In individuele gevallen is dan een 'huisbezoek' mogelijk.

Indieningsadres

Huic mori optimum esse propter

Adresgegevens

Toon op de kaart Martinus Nijhofflaan 2  Postbus 1081
2600BB Delft

015-1234567

015-1234567

E-mail:blackhole@greenvalley.nl

http://www.greenvalley.nl

Uitvoeringsinstantie

Quis enim redargueret

Adresgegevens

Toon op de kaart Martinus Nijhofflaan 2  Postbus 1081
2600BB Delft

015-1234567

015-1234567

E-mail:blackhole@greenvalley.nl

http://www.greenvalley.nl

Bestellen

Wilt u dit product bestellen via de website? Hiervoor dient u eerst in te loggen.