Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, Zuidlaarderweg 89

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AD 89
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
15-09-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Annen, Zuidlaarderweg 89

Introductietekst

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groenendael maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Groenendiep, Noordlaarderweg 89, 6894 DA, wijzigen facade winkelcentrum (ontv. 27-05-2014) Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.

Procedure

Standaard procedure tekst.