Word bestand - HTML

Afbeelding 1

structuur website OD NHN 3.0
Thema gerichte dienstverleningOpsteller

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Afdeling : Bedrijfsvoering

Projectcoördinator : E. Later

Telefoon : 06-26 97 52 05

E-mail : elater@odnhn.nl

Kenmerk : Structuur website OD NHN 3.0Adres : Postbus 2095

1620 EB HOORN

Bezoekadres : Dampten 2

: 1624 NR HOORN

Opdrachtgever

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Contactpersoon : E. Later

Telefoon : 06-26 97 52 05

E-mail : elater@odnhn.nl

Datum

Inhoudsopgave

Rechtsboven

Vergrootglas (zoeken)

Menu (uitklapbaar)

Dyslexie/ tekstgrootte/ Contrast

Contact (Link naar ‘Over ons’/ ‘Contact’)

Linksboven

Logo OD NHNOnder menubalkRoulerende landscape foto’s 6 stuks. Kijker ziet bolletjes om mee te geven hoeveel foto’s er te zien zijn. Met mouse over verschijnen er pijltjes rechts en links om zelf verder te klikken als men dat wilt.

Elke foto heeft een eigen titel in volgorde getoond; Inspireren, Maatschappelijk bewust, Dichtbij, Waardevol werk, Deskundig en Samen.Fotowerk1. ‘Banner inspireren’ Sebastiaan en Mieke voor gebouw

(Inspireren en verbinden van mensen en kennis…

… voor een schone en veilige leefomgeving)2. ‘OD NHN VIDEO still 023’ Bas in boot (maatschappelijk bewust)

3. ‘P1047023’ Krista geholpen aan balie (Dichtbij)

4. ‘Murmellius branches 2022’ Laurens op zonnedak school (Waardevol werk)

5. ‘P1047074’ overleg bij auto (Deskundig)

6. ‘P1032402’ overleg bij bouwplaats (Samen)

Snel regelen

Beheer schadebestrijding: Soortenbescherming - OD NHN

Bodeminformatie: landingspagina met 2 keuzes Inwoners (Bodem - OD NHN ) en Ondernemers (Bodem - OD NHN)

Melding en vergunning: Melding of vergunning - OD NHN

Klachten: Klachten - OD NHN

Vacatures

Directe link in nieuw venster naar www.werkenbijodnhn.nlOver ons (niet vermelden bij thema’s)

 • Over de OD NHN

 • Missie en visie

 • Woo-verzoek

 • Contact

 • Deelnemers

 • Bestuur

 • Jaarverslag

 • Bereikbaarheid

 • Brochures

 • OD NHN in beeld

 • Werken bij OD NHN

 • Beveiligd bestanden verzenden naar OD NHN

 • Nieuwsbrief november 2018

Thema’s (weergegeven met thumnails en teaser onder) • Duurzaamheid & Energie (naar landingspagina met keuze ondernemers of inwoners)

 • Geluid (naar landingspagina met keuze ondernemers of inwoners)

 • Natuur

 • Meer thema’s (link naar ‘menu’)

Fotowerk

Energie: P1032445

Geluid: Geluid thema

Natuur: natuur meest gezocht

Meer thema’s: meer thema’s

  1. Nieuws - OD NHN

Foto hoofditem

Daarnaast 3 thumbnails subitemsBekijk meer nieuws-->

Afval

 • Agrarisch afval

 • Verbranden van afvalstoffen

 • Afval voorkomen

 • Afval scheiden

 • Afval opslaan

 • Circulaire economie • Let op: Afval Inwoners rubriek vervalt bij migratieAsbest (landingspagina)

In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Hier leest u onder meer hoe u asbest veilig kan laten verwijderen.Ondernemers

 • Alles over asbest

 • Subsidieregelingen asbest

 • Asbest verwijderen

 • Verzekering en asbestschadeInwoners

 • Alles over asbest

 • Asbest verwijderen

 • Subsidieregelingen

 • Verzekering en asbestschadeControle & Toezicht

 • Algemeen

 • Controles

 • Toezicht Wegen en VaarwegenBodem (Landingspagina)

Als eigenaar van een stuk grond verantwoordelijk bent voor de bodemkwaliteit. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de toestand van de bodem. U moet weten of er verontreinigende stoffen in de grond zitten.Een bedrijf heeft te maken met milieuwetgeving. Hierin staat dat de bodemkwaliteit bekend moet zijn als bodembedreigende activiteiten in het bedrijf worden uitgevoerd.Ondernemers

 • Bodeminformatie

 • Sanering

 • Verontreiniging

 • Bouwen en Verbouwen

 • MeldingsformulierenInwoners

 • Bodem en wonen

 • Bodemloket

 • Bodemenergie

Bouwen

 • Bouwen en bodem

 • Bouwen en afval

 • Bouwen en geluid

 • Bouwen en milieuDuurzaamheid & Energie (Landingspagina)

Ontdek hoe u als ondernemer energie kunt besparen. Wij kunnen u informeren en adviseren over het besparen van energie, duurzaam (ver)bouwen en verplichte energiebesparende maatregelen.Voor inwoners heeft een aantal gemeenten in Noord-Holland Noord een eigen subsidieregeling om u als woningeigenaar financieel te ondersteunen bij de investering in duurzame maatregelen. Maar hier leest u ook over interessante energiebesparende mogelijkheden voor uw woning.Ondernemers

 • Energie besparen

 • Bouwen en verbouwen

 • Bedrijfscontroles en energie-advies

 • Energiebesparing per sector

 • Brochures

 • Energie Efficiency Richtlijn (EED)

 • Informatieplicht

Inwoners

 • Subsidies

 • Duurzaamheids- en starterslening Schagen

 • Duurzaamheidslening Bergen

 • Duurzaam bouwen en wonen

 • Gluren bij duurzame buren

 • Regio Alkmaar zoekt duurzame buren

 • Foto gluren buren Alkmaar 2-22

Externe veiligheid (Landingspagina)

Als ondernemer moet u voldoen aan de regels voor de opslag, het gebruik, de productie en het transport van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.Externe Veiligheid gaat over de risico’s die u als inwoner loopt door opslag, productie, gebruik en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen in uw omgeving.Ondernemers

 • Externe veiligheid in het kort

 • Bedrijven en instellingen

 • Transport gevaarlijke stoffen

 • Gevaarlijke stoffen

 • Risicokaart

 • Websites

 • Ongewoon voorval meldenInwoners

 • Bedrijven en instellingen

 • Externe veiligheid in het kort

 • Risicokaart

 • Transport gevaarlijke stoffen

 • Websites

Geluid (Landingspagina)

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidsnormen voor die de basis vormen voor geluidsvoorschriften voor uw bedrijf.Is er sprake van geluidhinder en hoe kunt u dit melden? Maar ook, hoe zit het met geluid in uw omgeving? Deze vragen worden voor u beantwoord in het onderdeel van inwoners.Ondernemers

 • Bouwen

 • Bedrijven

 • Regeling incidentele activiteitenInwoners

 • Geluid en wonen

 • Overlast

 • vliegverkeer

Klachten

 • deze klachten behandelt OD NHN

 • Deze klachten behandelen andere instanties

 • Klachtenformulier

 • Controles lichtuitstoot glastuinbouwbedrijven (Agriport)

Melding of vergunning

 • Meldingen

 • Veiligheid

 • Vergunningen

 • Wet Natuurbescherming

 • Online regelen

 • Knalapparatuur

 • Vliegen met een drone

 • ZwemwaterNatuur

 • Houtopstanden

 • Gebiedsbescherming

 • Soortenbescherming

 • Bekendmakingen

 • Meest gestelde vragen

 • Stiltegebieden

 • Over Wet Natuurbescherming

 • Circuit Zandvoort

 • Stikstof

 • Tata Steel IJmuiden

Omgevingswet

 • Algemeen

 • Uitgangspunten Omgevingswet

 • Werken als één overheid – De OmgevingsdialoogOpdrachtgevers

 • Opdrachtformulier

 • Alkmaar

 • Begroting en verantwoording

 • Bergen

 • Castricum

 • Configuratie Raadsleden

 • Den Helder

 • Dijk en Waard

 • Documenten

 • Downloads

 • Drechterland

 • Enkhuizen

 • Heiloo

 • Hollands Kroon

 • Hoorn

 • Introductie video Rob

 • Koggenland

 • Medemblik

 • OD NHN

 • Opmeer

 • Provincie NH

 • Regionale VTH strategie 2021-2023

 • Schagen

 • Stede Broec

 • Taken per gemeente

 • Texel

 • Uw omgevingsdienstZwemwater (Landingspagina)

Alle meldingsformulieren voor zwembaden of oppervlaktewater zijn hier voor u als ondernemer beschikbaar. Verder leest u alles over de geldende wet- en regelgeving.In Noord-Holland zijn meer dan 150 officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. Het officiële zwemseizoen start op 1 mei en eindigt op 1 oktober.Ondernemers

 • Zwembaden en badinrichtingen

 • Oppervlaktewater/ buiten zwemmen

 • Meldingsformulieren-informatieInwoners

 • Zwembaden

 • Oppervlaktewater/ buiten zwemmen

FotowerkAfval: afval themaAsbest: asbest themaControle & Toezicht: Controle & Toezicht themaBodem: Bodem themaBouwen: Bouwen themaDuurzaamheid & Energie: Duurzaamheid & Energie themaExterne veiligheid: Externe veiligheid themaGeluid: Geluid themaKlachten: Klachten themaMelding of Vergunning: Melding of Vergunning themaNatuur: Natuur themaOmgevingswet: Omgevingswet themaOpdrachtgevers: Opdrachtgevers themaZwemwater: Zwemwater themaOns werkgebied (Landkaartje animatie. Kaart aanklikbaar naar; Deelnemers - OD NHN)Contact & adres (Uitgeschreven in de footer)

 • Bezoekadres

 • Postadres

 • Direct contactVolg ons op twitter, instagram, linkedin, youtube (weergave logo’s social media en aanklikbaar)Klachten (link naar menu met thema’s)

Sitemap

Contact

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Toegankelijkheid