Ontwerpomgevingsvergunning aanpassing infrastructuur Ringovenpark, Groenendael

Omgevingsvergunning ­weg aanleggen

Wat zijn uw mogelijkheden?

Vanaf 24-04-2014 t/m 27-06-2014 is de vergunning geldig.

Status

31-07-2017
Aanvraag ontvangen

Vergunninggegevens:

Zaaknummer

111222333

Type vergunning

Omgevingsvergunning ­weg aanleggen

Omschrijving

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “Woningsplitsing Meijelseweg 60a Beringe” ter inzage ligt.

Bijbehorende documenten