Introductie tekst

Met eParticipatie kunnen burgers zelf ideeën aandragen en stemmen op ideeën van anderen.

De gemeente kan zelf ook ideeën of projecten aandragen waar de bezoeker op kan stemmen.

De ideeën kunnen aan één van de verschillende categorieen gekoppeld worden

Deze set aan pagina's worden mogelijk nog op de schop gegooid. Vooral de Uitgevoerd idee is momenteel niet mooi